Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Samenwerking met (keten)partners

Betere bereikbaarheid in gemeenten

Samen met gemeenten in de regio kijken we naar verbetermogelijkheden in de aanrijdtijden. We maken afspraken over bijvoorbeeld toepassing van straatnaamborden, beter zichbare huisnummering en toegankelijkheid van met paaltjes of slagbomen afgezette gebieden (SOS toegang). Om de intentie om hier samen op te trekken te bekrachtigen komt Ambulance Oost met diverse gemeenten convenanten overeen. In het jaar 2016 bijvoorbeeld met de gemeente Hof van Twente.

Intensievere samenwerking met huisartsenposten

Ambulance Oost werkt intensief samen met de huisartsenposten in Twente. Een samenwerking die al in het jaar 2004 startte en in de loop van de jaren een stevig fundament heeft gekregen. Zo is het triagesystemen, Nederlandse Triage Systeem, op elkaar afgestemd waardoor de patiënt op dezelfde kwaliteit van triage kan rekenen. Meldkamercentralisten van de meldkamer ambulancezorg en de huisartsenposten spreken daardoor ‘dezelfde taal’. Hierdoor vindt urgentiebepaling, overdracht tussen meldkamers en informatie-uitwisseling beter plaats waardoor de patiënt sneller en beter wordt geholpen. In het jaar 2016 is de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en geactualiseerd.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 04 Management van middelen

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel