Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum

In 2016 vond landelijk een heroriëntatie plaats over de vorming van de landelijke meldkamer organisatie. Voor Ambulance Oost is het vooruitzicht dat de huidige meldkamer ambulancezorg, samen met politie en brandweer, van Hengelo wordt verplaatst naar de landelijke meldkamer, locatie Apeldoorn. Deze zogeheten transitie richt zich na de heroriëntatie op ‘samenwonen’ in het jaar 2020 in Apeldoorn. Voor Ambulance Oost betekent dat voorbereiden op het onderbrengen van de multidisciplinaire meldkamerprocessen Apeldoorn en gelijktijdig kijken de monodisciplinaire processen en samenwerkingsmogelijkheden binnen een regionaal zorg coördinatiecentrum.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Wet ambulancezorg naar 2020

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel