Jaarverslag Ambulance Oost 2016

02 Wet ambulancezorg naar 2020

In 2013 werd de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht voor de duur van 5 jaar. Deze periode is verlengd tot het jaar 2020. Voor het ontwerpen van een nieuwe WAZ speelt in belangrijke mate het ordeningsvraagstuk. Met als uitgangspunt doelmatige ambulancezorg is door VWS eind 2016 aan Sirm (strategies in regulated markets)  opdracht gegeven om verschillende ordeningsprincipes in scenario’s uit te werken. VWS heeft hiertoe tien toetsingscriteria aangegeven: positie van de patiënt, kwaliteit, mate van samenwerking, gegevens overdracht, arbeidsmarktaspecten, juridisch aspecten, passende governance, bestuurlijke drukte, financiële aspecten en draadvlak. Ambulance Oost kan zich op alle genoemde criteria goed en passend profileren maar zet haar vraagtekens bij de specifieke onderzoeksvraag van VWS om een variant zonder besteld vervoer in kaart te brengen. 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 02 Management van medewerkers

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel