Jaarverslag Ambulance Oost 2016

02 De 7 bronnen van werkplezier

Onder die titel vond in 2016 een interactief tevredenheidsonderzoek plaats. Uitgangspunt vormde de 7 bronnen van werkplezier en het betrekken van alle medewerkers/teams bij een dialoog hierover. De 7 bronnen van werkplezier zijn: collegialiteit, waardering en vertrouwen, goede prestaties, groei, werken met hart en ziel, hogere zingeving en fysiek welbevinden. Onder externe begeleiding zijn groepen medewerkers gevraagd om met concrete verbetervoorstellen te komen met daarbij een eigen actieplan.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 03 Mobiel simulatieonderwijs

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel