Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Modern communicatieplatform

Op donderdag 14 april werd een nieuw sociaal intranet gelanceerd met de naam: Ambuplein. Hiermee is een visie op interne communicatie vertaald in een modern communicatieplatform met structuur in de communicatie, transparante en korte lijnen, leren uit de praktijk en betere interactie en verbondenheid tussen medewerkers en groepen. 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Vernieuwde website Ambulance Oost

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel