Jaarverslag Ambulance Oost 2016

02 Vernieuwde website Ambulance Oost

Achter de schermen is Ambulance Oost voortdurend bezig met ontwikkelingen en verbeteringen. Dit delen wij graag met patiënten en ketenpartners. Onder andere via onze vernieuwde website en social media. De website kent nu een pagina ’als het erop aankomt’. Hier staan de meest innovatieve ontwikkelingen. De focus ligt altijd op de beste zorg leveren voor de patiënt.

Wilt u op de hoogte blijven - volg-like-deel


Facebook

 

Twitter

 

INSTAGRAM

 

LinkedIn

 

Website ambulanceoost.nl

 

 

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 03 Terug in de nieuwe huiskamer

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel