Jaarverslag Ambulance Oost 2016

DIRECTEUR BESTUURDER:
 

Piet (P.) Huizinga 


RAAD VAN TOEZICHT:

Leo (L.H.J.M.) Diepemaat (directeur voormalige ambulancezorg Haaksbergen)

Andries (A.) Moeiliker (voorzitter  / voormalig gemeenteraadslid Enschede)

Drs. Huub (H.P.J.) Wenneger (secretaris  / voormalig wethouder Tubbergen)

Drs. Peter (L.P.) Heukels (huisarts Den Ham, voormalig lid Provinciale Staten Overijssel)

Freek (F.) Linnebank (voormalig ziekenhuisbestuurder, voorzitter Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg te Deventer, voorzitter Raad van Toezicht Carint-Reggeland te Hengelo)


MANAGEMENTTEAM:

Piet (P.) Huizinga (directeur – voorzitter)

Gerard (G.A.A.) Leerkes MBA (manager Staf- en Bedrijfsbureau)  

              

Astrid (A.J.) van Tilborgh MA (manager ambulancezorg)


ONDERNEMINGSRAAD:     

Herman (H.) Post (ambulanceverpleegkundige)

Lida (A.B.M.) Bohnenn (administratief medewerkster)

Henriëtte (H.F.) Bos-van der Til (secretaris) (ambulanceverpleegkundige)

Bart (B.) Hinderdael (ambulancechauffeur)

Marion (A.J.M.) Koers-Schothuis (verpleegkundige zorgambulance)

Hendri (H.H.) Pas (ambulanceverpleegkundige) t/m 16 juni 2016

Kees (C.J.) van der Veer (voorzitter t/m oktober) (ambulanceverpleegkundige)

Wies (M.L.) Waanders-Schukking (verpleegkundig centralist t/m 16 juni 2016)

Paula (P.) Rauws (verpleegkundig centralist)

Steven (S.L.) van Diermen (lid/voorzitter vanaf oktober)(ambulancechauffeur)

Jolanda (J.H.A.) Voss-Kerkhof (verpleegkundig centralist) vanaf 16 juni 2016


DEELNEMINGEN

Gemeenschappelijke Meldkamer Twente

Ambulance Oost is samen met de Politie Twente en de Brandweer Twente vertegenwoordigd in het bestuur van in de “Stichting Meldkamer Twente”. In de stichting is het beheer ondergebracht van de gemeenschappelijke meldkamer. Het bestuur van deze stichting bestond in 2016 uit:

Bestuurslid Politie: Jan (J.) Aandewiel. kwartiermaker voor de meldkamer Politie in Oost Nederland

Bestuurslid Brandweer: Ing. Stephan (S.J.M.) Wevers MCDm ( Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Twente)

Bestuurslid Ambulance Oost: Piet (P.) Huizinga (directeur Ambulance Oost)

De vertegenwoordiger Politie is formeel voorzitter. Het bestuur besluit op basis van consensus. De administratie wordt gevoerd door Veiligheidsregio Twente.


VERENIGING VAN EIGENAREN WESTERMAAT

Ambulance Oost is samen met de Regio Twente op basis van appartementsrechten eigenaar van het pand aan de Demmersweg 55 te Hengelo. In deze vereniging zijn het eigendom en beheer van het betreffende pand op het bedrijventerrein Westermaat ondergebracht. De jaarlijkse exploitatiekosten worden volgens een afgesproken verdeelsleutel toegerekend aan de gebruikers van het pand (Politie Twente, Veiligheidsregio Twente-Brandweer). Het bestuur van deze vereniging bestond in 2013 uit:

Piet (P.) Huizinga (directeur Ambulance Oost)

Ing. Stephan (S.J.M.) Wevers MCDm (Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Twente)

De administratie wordt gevoerd door Ambulance Oost.

 

 


 

ORGANIGRAM VAN DE ORGANISATIE

Uw selectie

0 PDF & Print
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel