Jaarverslag Ambulance Oost 2016

05 Automatische hartmassage

Het leveren van kwalitatief verantwoorde en succesvolle reanimaties stelt hoge eisen aan ambulancehulpverleners. Zij presteren onder druk en passen hun kennis en vaardigheden toe in een vaak hectische situatie. Vanaf 21 april 2016 maken wij - als het erop aankomt - gebruik van een innovatieve techniek: mechanische thorax compressie (MTC), ofwel automatische hartmassage. MTC is inzetbaar via een draagbare voorziening: de AutoPulse, en dat biedt belangrijke voordelen. De AutoPulse zorgt voor een continue gelijkmatige hartmassage, die automatisch in kracht en ritme wordt afgestemd op de patiënt.

Fred van Eenennaam, Medisch Manager: ‘Bij een handmatige reanimatie hoef je alleen maar op je knieën te zakken en je kunt beginnen. Een mechanische reanimatie opstarten duurt wat langer, ongeveer een minuut. De winst die op langere termijn echter wordt behaald met een mechanische thoraxcompressie is vele malen groter, onder andere door de constantheid van de reanimatie.’

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 06 Waardering

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel