Jaarverslag Ambulance Oost 2016

04 Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen

In het jaar 2016 is ook gestart met het digitaal informeren van huisartsen over verleende zorg door de ambulancebemanning. Het project begint zich in de opstartfase en met een score van 36,5% is er een goed begin gemaakt. 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 05 Automatische hartmassage

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel