Jaarverslag Ambulance Oost 2016

03 Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen

Bij communicatie in de acute zorg is het tijdig uitwisselen van informatie tussen de ambulanceverpleegkundige en het ziekenhuis van (levens)belang. Die informatie is nodig voor het ziekenhuis om voorbereidingen te treffen om verleende zorg door de ambulance optimaal en ongestoord voort te zetten. Ambulance Oost maakt gebruik van een digitale vooraankondiging, hiermee is een eenduidige en snelle manier van informatieoverdracht mogelijk. Intern onderzoek wees uit dat bij 84,7% van alle spoedgevallen een digitale vooraankondiging is gedaan. Verbetermogelijkheden zijn er ook, zoals het tijdig versturen van de vooraankondiging en het structureel versturen van een vooraankondiging. 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 04 Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel