Jaarverslag Ambulance Oost 2016

02 Luchthoorn van toegevoegde waarde

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid vergroten als we zwaailicht en sirene onderweg zijn? Dat was leidend bij de proefneming met een extra luchthoorn op de ambulance, de zogenoemde Martin Hoorn. Voor het onderzoek zijn een aantal ambulances uitgerust met de Martin hoorn en zowel in een simulatie setting als tijdens spoedritten is data verzameld. De conclusie van het onderzoek was dat de Martin hoorn een toegevoegde waarde heeft voor de patiëntenzorg en (verkeers)veiligheid. 

 


Onderzoek naar extra sirene

Onze ambulances worden in de (nabije) toekomst voorzien van de Martin-hoorn. Een extra sirene in aanvulling op de huidige optische en geluidssignalen. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat gebruik van de Martin-hoorn een positieve bijdrage kan leveren aan de veiligheid in het verkeer. Door één druk op de stuurclaxon kan de chauffeur de Martin-hoorn activeren voor 10 seconden (indien nodig ook langer).

Het geluid van de  Martin-hoorn is, gemeten op afstanden meer dan 50 meter, hoger dan die van de elektronisch sirene (de bekende huidige tweetoon). Uit een enquête gehouden onder onze ambulancechauffeurs: “Overige weggebruikers lijken eerder te anticiperen op een aankomende ambulance in vergelijking met de elektronische sirene. Daardoor kan de ambulance meer zijn positie op de weg handhaven en worden remacties voorkomen.”

Onderzoek Ambulance Oost
De ‘voertuigen en materialen commissie’ (VOMA) heeft een onderzoek uitgezet naar het geluid van de Martin-hoorn (compressor-luchthoornset). Aanleiding voor het onderzoek was dat uit eerdere onderzoeken naar ongevallen met voorrangsvoertuigen blijkt dat met name bij ambulances aanrijdingen vaak voorkomen op kruisende vlakken of bij het passeren van voertuigen (file) omdat ze niet tijdig zijn opgemerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat het geluid van de Martin-hoorn eerder hoorbaar is en beter doordringt in voertuigen dan de elektronische sirene: "Gemeten op afstanden groter dan 50 meter is de geluidsdruk van de luchthoorn hoger dan die van de elektronische sirene."

Toekomst
De eerste helft van 2017 worden, naast de huidige vier, nog zeven ambulances uitgerust met de Martin-hoorn.  Zodra de overige ambulancevoertuigen toe zijn aan vervanging wordt in de nieuwe voertuigen de Martin-hoorn als standaard toegevoegd aan de optische en geluidssignalen.

 

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 03 Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel