Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen

Verpleegkundig specialisten van Ambulance Oost werken al geruime tijd naast huisartsen op de huisartsenposten. Ze doen zelfstandig spreekuren en ontlasten daarmee de huisartsen. Hiermee is draagvlak ontstaan voor het verder uitbouwen van de samenwerking tussen Ambulance Oost en huisartsen in de 1e lijns spoedzorg. Medio 2016 zijn de 7 verpleegkundig specialisten gestart met een pilot visiterijden voor huisartsen. Aan de pilot is een onderzoek verbonden waarbij wordt gekeken naar aspecten zoals kwaliteit van zorg en efficiënter organiseren van samenwerking in de (acute) zorgketen. In 2007 zal het onderzoeksresultaat gepresenteerd worden. 

Klik hier voor de link naar de website van ambulance oost

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Luchthoorn van toegevoegde waarde

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel