Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z

Een prachtige mijlpaal. Tien jaar geleden gestart met een in Axira verband bedacht concept van zorgambulance heeft deze specialistische vorm van ambulancezorg zich ruimschoots bewezen. Meer comfort voor de patiënt en toegewijde chauffeurs en verpleegkundigen staan garant voor zorg, begeleiding en aandacht voor patiënt en familie: ook een specialisme. 

 


Bron: 112 NETWERK | JULI 2016 112 NETWERK | JULI 2016 door Annemarie Smidt

PATIENTENZORG INNOVATIE
De groep patiënten die gebruik maakt van de Zorgambulance wordt steeds groter en bestaat hoofdzakelijk uit oudere patiënten met chronische aandoeningen of ongeneeslijke ziektes of patiënten die een bypass operatie of dotterbehandeling hebben ondergaan. De Zorgambulance van Ambulance Oost bestaat inmiddels tien jaar. Het team bestaat uit 25 medewerkers en heeft de beschikking over vijf ambulances, die maandag tot en met zaterdag rijden. Peter Verkuijlen (Zorgambulance verpleegkundige) en Inge van der A (Zorgambulance chauffeur) vertellen over hun werk. Inge: ‘Bij de reguliere ambulance is al het vervoer acuut, vaak ben je bezig met technische zaken en heb je daardoor op een andere manier contact met de patiënt. Bij de Zorgambulance geven we juist persoonlijke aandacht. Soms worden onze patiënten voor het eerst in een ambulance vervoerd of is de reden van de rit spannend, zoals een afspraak in het ziekenhuis. We proberen altijd stil te staan bij wie we in de ambulance hebben en wat we voor die persoon kunnen betekenen.

Verantwoordelijk
Peter: ‘Ondanks dat we ten vervoeren met een stabiele medische situatie, zijn we als verpleegkundige verantwoordelijk voor de patiënt. Soms hebben we bijvoorbeeld contact met de huisarts over pijnmedicatie of blijven we bij de patiënt als deze thuis nog op een zuurstofvoorziening moet wachten. Maar als een patiënt zich tijdens een rit opeens niet goed voelt, dan roepen we een reguliere ambulance op.’ Inge: ‘De laatste jaren merken we dat onze ketenpartners steeds meer bekend raken met de Zorgambulance. Ze weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten als wij een patiënt afleveren. Toch zie ik daar nog wel verbeterpunten voor de toekomst, zoals een gestructureerde overdracht als wij een patiënt thuis ophalen. Hoe beter de medische situatie van een patiënt vastligt, hoe beter wij voor deze patiënt kunnen zorgen.’

Een ijsje eten
Zowel Peter als Inge halen veel voldoening uit hun werk op de Zorgambulance. Peter: ‘Ik vervoerde laatst een jonge vrouw naar een hospice. Ze had niet veel eetlust meer, maar toen ik haar vroeg of ze zin had in een ijsje, bleek ze daar wel zin in te hebben. Het is fijn dat je dat soort dingen kunt doen.’ Inge: ‘Het is gewoon heel dankbaar werk. Een patiënt kan zo gelukkig worden van een laatste rit langs het ouderlijk huis of een plek met speciale betekenis. Na afloop van zo’n rit ga je zelf ook met een goed gevoel naar huis.’ 

 

 


Downloads

Zorgambulance folder

Zorgambulance krant

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Ambulance Oost bestaat 20 jaar

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel